Zwroty i reklamacje

Jak zwrócić produkt? (Odstąpienie od umowy – dotyczy Konsumentów oraz firm i przedsiębiorców na prawach konsumenta)
Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór formularza na odstapienie od umowy

Dane do przesłania produktu:

FHU N2, ul. Biskupińska 142, 60-463 Poznań,

email: kontakt@siedziskakorekcyjne.pl

telefon kontaktowy: +48 510 934 177

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślesz nam rzecz przed upływem 30-dniowego terminu. Pokrywamy także koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli zażądał Pan / Pani rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie